NPM: 10413004
Nama: A.NINA CHAERANI
Kelas: 5IB04
Email: andinina95 [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Pengaplikasian Alat Menggunaka Iot2017http://ninachaerani02.blogspot.sg/2017/01/pengaplikasian-alat-perangkat.html